Vad är SHA+?

Sha + hotel är de hotel som är godkända att tillbringa den första natten. Man kan boka ett SHA+ hotel för hela resan om man så önskar. Ett SHA+ hotel är ett helt vanligt hotel, men som följer de speciella regler som regeringen har satt upp. Exempelvis att personalen måste vara vaccinerade, att man har speciella städrutiner o.s.v.